PSI/STI/ASO Revision Marathon | Part 10 | Physics/ Chemistry Revision | MPSC 2020 | Sheetal Gaikwad

PSI/STI/ASO Revision Marathon | Part 10 | Physics/ Chemistry Revision | MPSC 2020 | Sheetal Gaikwadराज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि कम्बाईन परीक्षेमध्ये फिजिक्स आणि केमिस्ट्री या विषयातील विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचा उपयुक्त सराव आपण या लेक्चर मध्ये करणार आहोत.

अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनसाठी मला UNACADEMY PLUS वर follow करायला विसरू नका.- Profile link:

चला तर मग, जास्तीत जास्त संख्येने या खास सत्राचा फायदा घेण्यासाठी सामील होऊया आणि आपल्या अभ्यासाला योग्य ती दिशा देऊया! शुभेच्छा ज्या नेहमीच तुमच्या सोबत आहेत, तरीही पुन्हा एकदा मनःपूर्वक शुभेच्या!”

Check out Plus Subscription:

Use code ‘MPSCEXAMS10’ to get 10% off.

Unacademy Subscription Benefits:
1. Learn from your favorite teacher
2. Dedicated DOUBT sessions
3. One Subscription, Unlimited Access
4. Real-time interaction with Teachers
5. You can ask doubts in the live class
6. Download the videos & watch offline

PSI/STI/ASO Revision Marathon | Part 10 | Physics/ Chemistry Revision | MPSC 2020 | Sheetal Gaikwad

Love the show? Hit ‘Like’, Subscribe and Share with your friends

Leave a Reply